De rust van een cleane computer

Ik heb net een computer opnieuw geconfigureerd. En dat is leuk. Het geeft me altijd een soort van gemoedsrust als ik op een clean systeem kan werken. De PC die ik dagelijks gebruik op het werk, daar staan 1001 toepassingen op. Dat heeft te maken met mijn job en mijn interesses. Als ik dan eens op een PC kan werken waarbij de menu's niet overladen zijn, en het ziet er nog eens mooi uit ook, dan voel ik me helemaal zen :-)

Lees verder…

The set of prime numbers is infinite

(This article is more or less a transcript of a show I sent to hacker public radio.)

In this short article I want to talk about prime numbers. In praticular: about the fact that there exist an infinite number of prime numbers. This has been proven more than 2000 years ago, but I noticed that a lot of my friends that don't have a mathematical background, aren't aware of this fact.

Yet it is rather easy to prove. So that is what I'll be doing in this article. If you are afraid of math, don't worry, it won't take more than 10 minutes.

Lees verder…

Ik heb mijn fiets-gps-systeem gevonden

Een tijd geleden moest ik eerst even langs Lier passeren, alvorens ik naar het werk in Antwerpen fietste. Ik ken de fietswegen tussen Lier en Antwerpen niet zo goed, en aangezien de navigatie-app van Google maps al een tijdje fietsroutes ondersteunt, had ik het idee om me gps-gewijze te laten begeleiden.

Slecht idee. Google stuurde me langs idyllische plaatsjes zoals de ring rond Lier, en via de N10 helemaal van Lier tot Wilrijk. Vervolgens mocht ik de binnensingel volgen tot in Berchem, en daar werd ik dan min of meer fatsoenlijk begeleid tot waar ik moest zijn.

Lees verder…

Tax-on-web met fedora 19 beta

Wil je met Fedora 19 beta je EID-kaartlezer aan de praat krijgen om met Tax-On-Web je belastingaangifte te doen? Met wat chance lukt het in vijf stappen:

  1. Installeer de middleware. Ik downloadde die voor Fedora 16. Je krijgt een deel warnings; negeer die maar.
  2. Installeer de firefox-add-on.
  3. Zet in about:config security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref op false.
  4. Herstart Firefox
  5. Plaats je EID in de kaartlezer
  6. Doe de test.
  7. Let op: er verschijnt ergens een popup om je pin-code in te tikken. In het slechtste geval verschijnt die 'onder' de browser, en lijkt alles vast te lopen.

Wireless networking on a Samsung Series 5 laptop with Linux Mint

Last weekend, I installed Linux Mint 15 (Olivia) on a collegue's Samsung notebook. (I did a lshw, and it showed me '535U34C, Samsung SENS').

At my place, everything seemed to work OK (WPA2 and all), but when I tried it at work, the wireless connection dropped every x seconds, and needed to reauthenticate.

So I guess the problem depends on the type of wireless router.

I did some googling, and often I read that I had to pass the nohwcrypt=1 option to the ath9k kernel module. Which did not work. So I cluelessly tried some more suggestions, and finally I found a set of options that do work: nohwcrypt=1 blink=1 btcoex_enable=1 enable_diversity=1.

To try this out, you can do the following:

rmmod ath9k
modprobe ath9k nohwcrypt=1 blink=1 btcoex_enable=1 enable_diversity=1

(Maybe you have to log out and log on again after this command).

If it works, you can persist the settings, adding the following line to /etc/modprobe.d/ath9k.conf

options ath9k nohwcrypt=1 blink=1 btcoex_enable=1 enable_diversity=1

That worked for me. So I hope this information is useful for someone else as wel.

Many thanks to Sergei Winitzki, who posted the comment that saved my day.

Sending e-mail from mutt using an Exchange server

My favourite mail client is mutt. At work we have an Exchange mail server, and I wanted to use mutt for my work e-mail. Today it works. (I am using Fedora 19 beta)

Our mail server supports IMAP access, so reading mail is easy. But the difficult part, is sending e-mails.

In a first attempt, I tried this in the mutt configuration:

set smtp_url="smtp://mylogin@our.local.mailserver:587"
set smtp_pass="mySecretPassword"

I think this has worked for me somewhere in the past, but now I get the error message 'No authenticators available.' So I had to try something else.

Now I am using msmtp to send my e-mails. I installed it from the repositories:

yum install mstmtp

I created a configuration file: ~/.msmtprc:

account myaccount
host webmail.our.domain
from my.email@our.domain
auth ntlm
tls on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
user mylogin
ntlmdomain MYDOMAIN
password "mySecretPassword"
port 587
account default : myaccount

In the mutt configuration, I removed the smtp-setttings, and added

set sendmail="/usr/bin/msmtp"

And guess what. It just worked (TM) :-)