Ga door naar de hoofdinhoud

Dependency hell when upgrading symfony from 4.3 to 4.4

Recently I tried to upgrade the symfony version of the dikdikdik wiezen score app from 4.3 to 4.4. As usual, I ended up in dependency hell.

Here's what I got:

$ composer update symfony/*
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Restricting packages listed in "symfony/symfony" to "4.4.*"
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

 Problem 1
  - Conclusion: don't install symfony/validator v4.4.7
  - Conclusion: don't install symfony/validator v4.4.6
  - Conclusion: don't install symfony/validator v4.4.5
  - Conclusion: don't install symfony/validator v4.4.4
  - Conclusion: don't install symfony/validator v4.4.3
  - Conclusion: don't install symfony/validator v4.4.2
  - Conclusion: don't install symfony/validator v4.4.1
  - symfony/validator v4.4.0 conflicts with doctrine/lexer[v1.0.1].
  - symfony/validator v4.4.0 conflicts with doctrine/lexer[v1.0.1].
  - symfony/validator v4.4.0 conflicts with doctrine/lexer[v1.0.1].
  - Installation request for symfony/validator 4.4.* -> satisfiable by symfony/validator[v4.4.0, v4.4.1, v4.4.2, v4.4.3, v4.4.4, v4.4.5, v4.4.6, v4.4.7].
  - Installation request for doctrine/lexer (locked at v1.0.1) -> satisfiable by doctrine/lexer[v1.0.1].

I ran composer require doctrine/lexer, hoping that this would give me some clues:

$ composer depends doctrine/lexer
doctrine/annotations v1.8.0  requires doctrine/lexer (1.*)
doctrine/common    v2.10.0 requires doctrine/lexer (^1.0)

I guess that doctrine must have been the problem.

So I uninstalled doctrine (composer remove symfony/orm-pack), upgraded symfony (that worked, 🎉), put the doctrine configuration files back in place, and reinstalled doctrine (composer require symfony/orm-pack).

It did update something, but then I got this error:

Executing script cache:clear [KO]
 [KO]
Script cache:clear returned with error code 255
!! PHP Fatal error: Uncaught Symfony\Component\Debug\Exception\ClassNotFoundException: Attempted to load class "DoctrineCacheBundle" from namespace "Doctrine\Bundle\DoctrineCacheBundle".
!! Did you forget a "use" statement for another namespace?

After some searching on the internet, I found out that I had to remove the line

Doctrine\Bundle\DoctrineCacheBundle\DoctrineCacheBundle::class => ['all' => true],

from app.php to fix that one.

Of course now I had various other issues, but the dependency hell was fixed, so I am glad I can share this with you.

Dikdikdik: een score app voor het wiezen

Ik werk al een tijdje aan een webtoepassing die ons helpt bij het noteren van de scores bij het wiezen. Als hobbyproject. En gisteren bereikte deze score-app (met de welluidende naam 'dikdikdik') versie 1.0. Dus een aankondiging is hier wel op zijn plaats, dacht ik zo.

Wat betreft user interface, is er nog wel wat ruimte voor verbetering. Maar het is een coole toepassing, vind ik zelf toch, met een fijne event-sourced backend, en gitlab pipelines die nieuwe broncode automatisch testen. 🤓

De score-app hanteert de spelregels van het wiezen zoals die vastgelegd zijn door Rijk van Afdronk vzw. Een demo-versie van de toepassing is tot nader order beschikbaar op score.rijkvanafdronk.be.

ik kan hem maar één keer halen

Plastic prullen

Vanmorgen las ik in De Morgen een column waarin Sofie Guns een pleidooi voert tegen plastic rommel, die je op verschillende plaatsen krijgt, als cadeautje voor de kinderen. Of voor jezelf, zo je wil. Het artikel zit achter een paywall, maar de auteur hekelt de dubbelzinnige houding van supermarkten als het op ecologie aankomt. Stoffen zakjes om fruit in mee te nemen kwamen in de plaats van exemplaren in plastic, en herbruikbare tassen worden overal gepromoot. Maar tegelijkertijd delen supermarkten vaak gratis en ongevraagd plastic emoji's, bouwblokjes, en andere brol uit, netjes verpakt in een plastic jasje. Die dingen worden misschien geproduceerd aan de andere kant van de wereld, leggen een hele reis af met boot, vliegtuig en/of vrachtwagen, om hier in het beste geval terug in een vuilnisbak te verdwijnen. Of in het slechtste geval naast de weg, en uiteindelijk in de plastic soup ergens op zee.

Afgelopen weekend zijn we met de kinderen zwerfvuil gaan opruimen in de gemeente. We vonden voornamelijk sigarettenpeuken en lege drankblikjes naast de weg, maar er zat toch ook een aanzienlijke hoeveelheid plastic in onze volle afvalzakken. Dus alle lof voor het pleidooi van Sofie Guns: er is al plasticafval genoeg op de wereld, we hebben geen exra rommel nodig.

Na de opruimactie kregen de vrijwilligers een kom soep en een broodje, en nog een bedankje. In de vorm van... Gratis plastic rommel. Ingepakt in plastic, u vriendelijk aangeboden door de Vlaamse overheid.

plastic autoboompjes

Daar zakt mijn broek dus van af.

Ik wil een oproep doen. Kreeg u ook zo'n geurboompje, en gebruikt u het niet, steek het bij mij in de brievenbus. Ik zal ze verzamelen. En dan lever ik ze terug af bij de Vlaamse overheid, dan kunnen ze ze volgend jaar opnieuw uitdelen. Want mijn kinderen leerden op school dat het altijd beter is om afval te hergebruiken.

gitlab-ci and yarn

For my previous post, on gitlab-ci and codeception, I created a small project on gitlab that runs selenium webtests during gitlab-ci. The project being tested is just a small vue.js-application.

Recently I rewrote that small application; now it uses a single file vue component. I'm not completely sure what I've done, but it seems to work, and it involves webpack encore and yarn.

Running yarn from gitlab-ci

Now the challenge was to run yarn from gitlab-ci. I was looking for a docker container with yarn (even tried to build one myself), but it took me some time before I discovered that yarn is included in the node-container.

So I now use this node container in an extra task of the build stage in my .gitlab-ci.yaml. I create an artifact with the generated javascript, which is used in the test stage. That seems to work.

As I said before, I am new to vue, and it's the first time I use yarn and webpack. So maybe I am making some obvious mistakes. Please let me know if there are things that can be done in a better way.